top of page

ทีมงานของเรา | Our Team

120262124_336440841013638_15643597242789

ก้านยาว (Kan-Yao)

Pet Director ทีมงานผู้ส่งเมลผิดเป็นประจำ

คุณก้านยาวเป็น Pet Director ประจำสำนักงานใหญ่ของเรา หากคุณได้รับอีเมล ไลน์ หรือข้อความใดๆ ที่ไม่ครบถ้วน เป็นไปได้ว่า คุณก้านยาวเป็นผู้กดส่งข้อความดังกล่าวไปถึงคุณ ทางเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
สามารถติดต่อเข้ามาสั่งผลิตกระเป๋ากับคุณก้านยาวได้ ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 17:00 น. ค่ะ

bottom of page